O našem društvu in njegovem poslanstvu

Društvo za ohranjanje in promocijo železniške tehniške kulturne dediščine Baat ali krajše Klub Baat je skupina ljubiteljev železnice, ki imamo skupno to, da nam ni vseeno za tehniško kulturno dediščino.

Ker smo obenem tudi izkušeni modelarji, izpolnjujemo naše poslanstvo predvsem z zbiranjem podatkov (slikovnih, pisnih...), na podlagi katerih izdelujemo natančno izdelane in verodostojne modele s področja predvsem železniške tehniške kulturne dediščine. Na ta način želimo ohraniti ali obuditi predvsem tisti del tehniške dediščine, ki v naravi ni ohranjen, ali pa mu grozi, da ne bo ohranjen.

Člani društva večino modelov izdelujemo v unikatnih primerkih, ki jih razstavljamo na različnih prireditvah ter na naši internetni strani. Na tej strani so objavljena tudi nekatera druga gradiva, kot so npr. članki, reportaže in podobno, ki so rezultat dela naših članov. Med zbiranjem informacij veliko fotografiramo. Tako nastaja velika zbirka fotografij, katere so med drugim objavljene na www.vlaki.com.

Pri zbiranju podatkov proučujemo tudi različno literaturo z obravnavanega področja. Seznam le-te je predstavljen v rubriki Gradivo/Publikacije.

Člani smo dejavni tudi v drugih sorodnih društvih, kot je na primer Društvo ljubiteljev železnic Maribor.

Ker smo ugotovili, da izdelava unikatnih modelov zase ter za predstavitev na internetu in na razstavah ni vedno dovolj, smo se odločili, da nekatere modele ponudimo tudi ostalim ljubiteljem. Tako občasno kakšen zanimivejši model izdelamo v manjši seriji in ga ponudimo v prodajo. Verjamemo, da bomo na ta način dodatno pripomogli k popularizaciji tehniške kulturne dediščine. Izbrane projekte predstavljamo na podstrani Projekti. Vabimo vas, da postanete reden gost naše internetne strani in da ohranjate in promovirate železniško tehniško kulturno dediščino, kolikor je v vaši moči.

Baat_logo2