Projekt Gkks

Vagon Gkks - v svojem obdobju en značilnejših zaprtih tovornih vagonov pri nas

Projekta Gkks smo se lotili iz preprostega razloga. Tovorni vagoni so namreč v smislu ohranjanja tehiške kulturne dediščine zelo zapostavljeni. Pri skrbi za železniško tehniško kulturno dediščino nesporno prednjačijo lokomotive, kar je zaradi njihove izpostavljene vloge v svetu železnice in tehnične kompleksnosti razumljivo. Pred tovornimi vagoni pa dobivajo prednost tudi potniški vagoni, saj so nemalokrat sestavni del muzejskih vlakov. To, za tovorne vagone kar malo krivično dejstvo smo upoštevali pri odločitvi o novem projektu našega društva. Kot prvega predstavnika tovornih vagonov, ki jih želimo ohranjati na naš način, smo izbrali običajen zaprt vagon "G", saj je ta tip tovornih vagonov dodobra zaznamoval zgodovino naših železnic in železnic nasploh. V današnjih časih, ko ga vse bolj izpodrivajo posebni zaprti vagoni, se ohranjanje tega vagona v smislu tehniške kulturne dediščine zdi še toliko pomembneje.

ZAPRTI VAGON GKKS, PREJ OZNAČEN KOT GS OZ. GIOV, JE BIL EN IZMED ZNAČILNEJšIH TOVORNIH VAGONOV BIVŠIH JUGOSLOVANSKIH ŽELEZNIC.

V prvi fazi projekta smo podrobno preučili vse razpoložljive vire, tako pisne, kot slikovne. Pri tem nam je nesebično in izdatno pomagal veliki poznavalec tovornih vagonov g. Tomi Vauda. V drugi fazi projekta smo zbrano gradivo obdelali, potem pa izbrali tuji serijski model, ki je najbolje ustrezal kot osnova za predelavo v model JŽ. Tretja faza je predstavljala samo predelavo osnovnih modelov v modele JŽ v merilu 1:87.

Tehnični podatki
 • dvoosni zaprt tovorni vagon dolžine 10,55 m
 • podaljšana varianta z zavorno ploščadjo dolžine 11,08 m
 • medosna razdalja 5,70 m‬
 • teža vagona: cca 11,6 – 12,4 t
 • nosilnost vagona 20/24/28 t, ko ni v režimu S
 • začetek izdelave cca. 1957
Značilnosti za obdobje 1957 – 1965 (modelarsko obdobje III)
Giov_Miba_Carstens

Vagone so za potrebe Jugoslovanskih železnic začeli izdelovati predvidoma leta 1957 na Poljskem. Po podatkih iz Spiska vagonov RIV iz leta 1973 je bilo registriranih 1197 enot osnovne variante in 156 enot podaljšane variante z zavorno ploščadjo in ročno zavoro. Vagoni so bili označeni z JŽ-JЖ in so imeli oznako Giov. Vagoni so imeli na eni strani dodatni specialni mehanizem, ki je na podlagi vzvodov povečeval zavorno moč glede na naloženost vagona. Značilnost tega vagona je, da je imel pri nakladalnih vratih dolgo stopnico.

ZNAČILNOSTI ZA OBDOBJE 1965 – 1980 (MODELARSKO OBDOBJE IVa)

V skladu z novimi standardi so vagoni dobili UIC oznako s kontrolno številko. V tem obdobju je bil ta tip vagonov označen kot .Gs 120 0200 - 1399, kar velja za osnovno varianto. Varianta z zavorno ploščadjo je namreč dobila oznake .Gs-z 120 0000 - 0199. Vsi vagoni so imeli še vogalne zavorne oznake, katere so se začele odstranjevati jeseni 1977.

ZNAČILNOSTI ZA OBDOBJE 1980 – 1990 (MODELARSKO OBDOBJE IVb)
Gkks_Nielsen

V letu 1980 je bilo potrebno na podlagi predpisa UIC 438-2 vsem vagonom, ki so imeli v kategoriji C nosilnost manjšo od 25 ton, dodati oznako »kk«. S tem so bivši vagoni .Gs dobili novo črkovno oznako serije, torej Gkks. Obenem pa so obravnavani vagoni dobili tudi novo številčno oznako. Celotna nova oznaka tako postane Gkks 130 0200 – 1399.

Naša modela sta narejena po vzoru vagonov iz tega obdobja. Predstavljata vagona s številkama 130 0345-2 od ŽTP Zg in 130 1207-3 od ŽTO Bd.

Proces nastajanja modela
Vagon_DT2.cdr

 

Po zbiranju in obdelavi podatkov so bili najprej izdelani poenostavljeni načrti, na podlagi katerih smo izbrali najprimernejši tuji serijski model, ki bo služil kot osnova za predelavo in dodelavo v model JŽ. Isti načrti pa so kasneje kot barvna shema služili tudi kot vzor za barvanje in potisk modelov.

Kot osnovo za predelavo/dodelavo smo izbrali modele blagovne znamke Rivarossi, ki so bili modelno najbliže našemu tipu vagona in so kot taki zahtevali najmanj sprememb.

Sledilo je razstavljanje, predelava, dodelava in delno sestavljanje sestavnih delov. Na podlagi t.i. barvne sheme, ki je nastala s pomočjo zbranih podatkov, se je nato izvedlo barvanje in potisk. V končni fazi je nastopilo še končno sestavljanje sestavnih delov.

Gkks_modela

Viri podatkov:

 • osebni arhiv Tomija Vaude
 • publikacija Spisak teretnih kola normalnog koloseka RIV - Beograd 1972
 • publikacija Tovorni vozovi - ŽTP Zagreb in ŽG Ljubljana 1983
 • zasebne in javno objavljene fotografije
 • zabeležke članov društva

Izdelki projekta

Če imate kakršnekoli zanesljive podatke ali slike, ki bi lahko dopolnile ta sestavek, vas vljudno naprošamo, da nam jih pošljete na klub@baat.si. Na ta način bomo s skupnimi močmi dobili še jasnejšo sliko o teh zanimivih vagonih iz naše preteklosti.

Deli na socialnih omrežjih